ส่องกันเอา !?!? ตัวเลขส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ...ฟังแล้วถึงกับร้องโอ้โห !!!นี่หรอยอดนำเงินเข้าประเทศ (มีคลิป)

Publish 2018-04-02 14:42:13

ในรายการ ทีนิวส์ สด ลึก จริง 02 เมษายน 2561 ได้นำเสนอข้อมูลกรณีที่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวช่วง 2 เดือนแรก ของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) มีปริมาณ 1,912,620 ตัน มูลค่า 30,318 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 10.0% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,738,174 ตัน มูลค่า 26,103 ล้านบาท

(มีคลิป)
 

 

 

 


ขณะเดียวกัน นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยช่วง 2 เดือนแรก ระหว่างมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 1,912,620 ตัน มูลค่า 30,318 ล้านบาท ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,738,174 ตัน มูลค่า 26,103 ล้านบาท 

โดยการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณ 950,761 ตัน มูลค่า 14,921 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 และมูลค่าลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งลดลง เพราะคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมีปริมาณลดลงจากราคาข้าวไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ประกอบกับผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าว เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนมีนาคมนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 850,000 ตัน โดยจะมีการส่งออกข้าวขาวอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกาซึ่งมีผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เบนิน และโมซัมบิก เป็นต้น

 ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวหอมมะลิ และข้าวนึ่งมีแนวโน้มส่งออกลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากประเทศผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีการนำเข้าไปค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันมีข้าวคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น โดยราคาข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซนต์ของไทยราคาอยู่ที่ 1,144 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 650 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนกัมพูชาราคาอยู่ที่ประมาณ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

    อ้างอิง สมาคมผสู้่งออกข้าวไทย ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล