ผู้ว่าฯขอนแก่น ปิ๊งไอเดียขยายประสิทธิภาพใช้สิทธิบัตรคนจน จ่ายค่ารถโดยสารระหว่างอำเภอ เอกชนพร้อมหนุน (รายละเอียด)

"ผู้ว่าฯขอนแก่น" ปิ๊งไอเดียขยายประสิทธิภาพใช้สิทธิบัตรคนจน จ่ายค่ารถโดยสารระหว่างอำเภอ เอกชนพร้อมหนุน (รายละเอียด)

Publish 2017-12-01 09:56:54

   นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยระหว่างการหารือร่วมกันกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ว่าการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะเป็นส่วนหนึ่งของแผนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ที่มีเป้าหมายจะให้ขอนแก่นเป็น “โกลบอลซิตี้” เมืองที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ต้องค่อยๆ พัฒนาไปทีละเฟส   โดยการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะในส่วนของอีทิคเก็ต ได้มีภาคเอกชนผู้ให้บริการรถโดยสาธารณะระหว่างอำเภอ แจ้งความจำนงค์เข้ามาว่า สามารถจะลงทุนระบบให้รองรับการหักค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยเอกชนยินดีจะลงทุนติดตั้งอุปกรณ์และระบบทั้งหมดเอง จึงได้ประสานงานเพื่อเสนอแนวความคิดนี้ไปยังรัฐบาลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขยายประสิทธิภาพการใช้บัตรมากน้อยแค่ไหน


“การประสานด้วยวาจาเบื้องต้น ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากเอกชนยินดีลงทุนระบบเอง แต่ในเชิงนโยบายอาจจะต้องหารือรอบด้าน เพราะมีความละเอียดอ่อน แต่ถ้าทำได้จริงประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น”
 


   สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันจะครอบคลุมการใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์