ประชาชนภาคอีสานไม่ต้องกลัว!!! กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

ประชาชนภาคอีสานไม่ต้องกลัว!!! กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคอีสาน ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

Publish 2017-08-02 16:30:21

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุเซินกา ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ทางภาคอีสาน ส่งผลให้น้ำท่วมในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสกลนคร นครพนม เลย ชัยภูมิ ล่าสุด จังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาว ขณะนี้ กปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ โดยได้มีการเน้นย้ำให้ กปภ.ทุกสาขา เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างรอบด้านและปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เตรียมพร้อมไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กปภ. ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำไว้สำหรับแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติแล้ว กปภ.สาขาในพื้นที่ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต