คสช. ยืดอก !! ผลสอบราชภักดิ์ ไม่พบหักหัวคิวระหว่างเอกชน -จตุพร คาใจ หวังปปช.สอบต่ออย่างเป็นธรรม

"คสช." ยืดอก !! ผลสอบราชภักดิ์ ไม่พบหักหัวคิวระหว่างเอกชน -"จตุพร" คาใจ หวังปปช.สอบต่ออย่างเป็นธรรม

Publish 2016-03-23 19:06:12

 

 "พล.อ.ไพบูลย์" แจงแถลงผลสอบอุทยานราชภักดิ์  ไม่มีการหักหัวคิว เป็นการจ่ายเงินระหว่างเอกชน -สตง.ยันงบจัดซื้อจัดจ้างไม่พบความผิดปกติ  ส่วน "เซียนอุ๊" บริสุทธิ์ใจบริจาคเงิน ในกองทุนสวัสดิการกองทัพบกในนาม 5 โรงหล่อ และมีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ไร้ใบสั่งทหาร -ด้าน "จตุพร" ไม่แปลกใจ ผลการแถลง แต่ติดใจเรื่องหักหัวคิว หวังความเป็นธรรมให้ปปช.สอบต่อไป

 

 

 

 

วันนี้ ( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า      พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ฯ โดยเปิดเผยว่า การจัดซื้อจัดจ้าง /การใช้งบประมาณ และเรื่องค่าหัวคิวการก่อสร้างโครงการฯ เป็นหัวข้อสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งที่ผ่านมาก็ให้มีการตรวจสอบในทุกประเด็นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยมอบหมายให้ ป.ป.ท. สอบค่าหัวคิว และ สตง. ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ โดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า การตรวจสอบค่าหัวคิว มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากภาครัฐและเอกชน สรุปได้ว่า มีการจ่ายเงินกันจริง ระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยทั้งสองฝ่าย ระบุว่า เป็นค่าตอบแทนทางธุรกิจ ที่ชักนำเสนองานก่อสร้างมาให้ มีตัวเลขสูงประมาณร้อยละ 6 ถึง 7 ของค่าจ้างงาน ซึ่งราคาค่าจ้างของแต่ละราย เท่ากับราคาของท้องตลาด ในเบื้องต้นจึงไม่พบความผิดปกติ

 


          ด้าน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า การตรวจสอบเรื่องเงินบริจาค พบว่า มีเงินบริจาคเข้ามาในบัญชีธนาคาร แต่แยกออกจากเงินที่มีอยู่เดิมของบัญชีสวัสดิการ เป็นสัดส่วน และเมื่อตรวจสอบยอดเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร โดยตัดยอด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนกว่า 733 ล้านบาท และมีเงินเบิกจ่าย ไปจำนวน 458 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างองค์พระฯ และเหรียญที่ระลึกอีก 105 ล้านบาท โดยล่าสุด พบเงินคงเหลือทั้งหมดเพียง 140 ล้านบาท เท่านั้น ส่วนประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างไม่พบความผิดปกติ เช่นเดียวกับเนื้องาน ร้อยละ 95 เรียบร้อยตามโครงการฯ ทุกอย่าง

 

 


          สตง.เผยเช็ค20ล.เซียนอุ๊ราชภักดิ์ไม่พบหักหัวคิว
          นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยกรณีการใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างองค์พระ ในโครงการสร้างอุทยานราชภักดิ์โดยระบุว่า โลหะที่นำมาใช้ในการสร้างองค์พระมีหลักฐานชัดเจนว่า มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และ สตง. มีการนำตัวอย่างเนื้อโลหะจากองค์พระไปตรวจสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติ ส่วนค่าหัวคิว สตง. จากการสอบข้อเท็จจริงจาก 5 โรงหล่อ จากทั้งหมด 6 โรงหล่อพบว่า เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายบริหาร จำนวนร้อยละ 7% และปรากฏชื่อ เซียนอุ๊ เป็นที่ปรึกษาในโรงหล่อทั้ง 5 โรง รวมถึงพบมีการจ่ายเช็คจำนวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 20 ล้านบาท ให้เซียนอุ๊ ระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเป็น

 

 

 


          ความสมัครของทั้งสองฝ่าย แต่หลังจากนั้น เซียนอุ๊ ได้นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว และบางส่วนบริจาคกลับเข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบกโดยบริจาคในนาม 5 โรงหล่อ และมีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง และไม่พบว่า มีกองทัพบกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อกองทุนสวัสดิการกองทัพบก เป็นชื่อกองทุนสวัสดิการอุทยานราชภักดิ์ และมีการเปิดบัญชีใหม่ในชื่อ มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ และมีเงินในบัญชีจำนวน 108 ล้านบาท โดยไม่มีการใช้จ่าย ซึ่ง สตง. ยังตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่พบว่ามีการตกแต่งบัญชีแต่อย่างใด ส่วนค่าจัดซื้อต้นไม้ในโครงการฯ ไม่พบความผิดปกติ และเป็นต้นไม้ที่มีผู้บริจาคให้ โดยผู้บริจาคคิดเพียงค่าแรง จำนวน 4 ล้านบาทเท่านั้น

 

 

 


          จตุพรไม่แปลกใจผลสอบราชภักดิ์ติดใจปมหักหัวคิว
          นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. เปิดเผยภายหลังการแถลงของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยกล่าวว่าการแถลงครั้งนี้ไม่แตกต่างจาก การแถลงผลการสอบสวน 2 ครั้งที่แถลงโดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

 


          โดยเชื่อว่า การตรวจสอบยังไม่จบ และ พลเอก ไพบูลย์ ทำดีที่สุดแล้ว และจากนี้คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อได้ และมั่นใจว่า ป.ป.ช. น่าจะรวบรวมข้อมูลในวันนี้ไปสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

 

 

 


          อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติแน่นอน เพราะที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่าย ที่ขัดขวางไม่ให้ภาคประชาชนเดินทางไปตรวจสอบที่อุทยานฯ ส่วนตัวยังติดใจเรื่องค่าหัวคิวและค่าที่ปรึกษาฯ ที่การแถลงผลในวันนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน ในเรื่องของเงินค่าปรึกษาฯ ที่โรงหล่อ จ่ายให้กับ เซียนอุ๊ หรือแม้แต่เรื่องเงินที่ใช้ในโครงการฯ