ข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวทีนิวส์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีเเละตรงไปตรงมาให้กับประชาชนที่รับข่าวสารได้รับรู้ถึงข้อมูลที่มากขึ้นเเละรวดเร็วทันเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน เเหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเเละอ้างอิงได้ ข่าวเเต่ละข่าวถูกคัดกรองมาอย่างดีมีข้อเท็จจริง เพื่อประชาชนเเก่ประชาชนผู้รับสารต่อได้อย่างเข้าใจเเละรับรู้ถึงข่าวสารอย่างทั่วถึงในเเต่ละประเด็นในสังคม

 

ข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวที่นำเสนอในด้านต่างๆของสังคมเช่น หุ้น ทอง น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ ทิศทางการลงทุน AEC