กระแสตอบรับดี!! ประชาชนแห่ร่วมวาดภาพ “น้องเกี่ยวก้อย” ตัวแทนและสัญญลักษณ์แห่งความปรองดอง

Publish 2017-12-07 18:02:39 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า  เมื่อ 7 ธ.ค. 60 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ประชุมติดตามความคืบหน้ากระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ศาลาว่าการกลาโหม  โดยเตรียมเสนอแผนบูรณาการสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ปี 2561 ให้คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณา  เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจใน “สัญญาประชาคม” แก่ประชาชน ควบคู่กับ. การดำเนินกิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีร่วมกับภาคประชาชน  อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติในสังคมพล.ท.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ “น้องเกี่ยวก้อย” มีใจเกินร้อย มุ่งมั่นเดินหน้า ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสัญญลักษณ์แห่งความปรองดอง โดยจะนำทีมผู้พันเบิร์ด ( พ.อ.วันชนะ สวัสดี ) ลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ใน 8 ธ.ค.60 เวลา 1200 น. เพื่อมอบเอกสาร “สัญญาประชาคม” ให้กับประชาชน  ทั้งนี้ “น้องเกี่ยวก้อย” ได้รับกระแสตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนร่วมวาดภาพ “น้องเกี่ยวก้อย” ส่งมาในเพจ “ปรองดองเป็นของประชาชน” จำนวนมาก

เรียบเรียงโดย

อาราดา ครองเคหา


Suggess News