ปชป.ตั้ง3ธงเขย่าเสถียรภาพรัฐบาล

          นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 ในวาระ 2 - 3 ว่า ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม ว่า ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีผู้แปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติจำนวนมาก และ ถ้า ส.ส.ทุกคนใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองในการอภิปรายเชื่อว่าเวลา 2 - 3 วันคงไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการเร่งรัด โยนภาระให้ไปบริหารจัดการกันเองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลซึ่งไม่ต่างอะไรจากการจำกัดสิทธิ์สมาชิกทางอ้อม อีกทั้งโดยประเพณีที่มีมาตลอดการอภิปรายต้องมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วย ดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลใจกว้างให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมด้วย เพื่อให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้นำงบประมาณไปใช้อย่างไรบ้าง
 

 

          นายเทพไท กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไม่ต้องกังวลว่าพรรคประชาธิปัตย์ จะตีรวนเล่นนอกกติกา เพราะในสมัยประชุมสามัญทั่วไป พรรคฝ่ายค้านตั้งธง อภิปรายไว้ถึง 3 วาระ คือ 1.การอภิปรายงบประมาณ ซึ่งมีข้อสังเกตถึงการให้งบอุดหนุนงบองค์กรอิสระ 2.การอภิปรายผลงานรัฐบาลในรอบปี 3.การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งทั้งหมดนี้พรรคจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านตามบทบาทของแต่ละเรื่อง และเชื่อว่าทั้ง 3 เรื่อง ที่จะต้องอภิปรายในสมัยประชุมนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบและสร้างผลกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ได้  • Copyright © Tnews.co.th All rights reserved.
  • เว็บไซต์ Support ขนาดหน้าจอ 1366 x 768 Pixel
  • Recommend Web Browser : Google Chrome / Fire Fox
  • กองเว็บไซต์ โทร. 02-525-4242 ต่อ 105 (tnewsweb@tnews.co.th)