ส.ส.เพื่อไทย ยื่นคำประกาศยอมรับอำนาจศาลโลก

         นายแพทย์เหวง โตจิราการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะได้ยื่นคำประกาศ “ยอมรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมสังหารประชาชนกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553"ให้แก่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งต่อให้นายทะเบียนศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า เหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี 2553 ได้มีการสังหารและทำร้ายประชาชน ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมทำลายมนุษยชาติ ดังนั้นการยื่นคำประกาศดังกล่าวครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการสังหารประชาชน และเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิติรัฐ นิติธรรมของไทย รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต     

 

         ด้านนายสุรพงษ์ กล่าวว่า หลังรับเรื่องแล้วจะส่งให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษารายละเอียด ซึ่งหากดำเนินการได้ก็จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องให้พิจารณาในกรณีเดียวกันนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย และประเทศชาติต่อไป  • Copyright © Tnews.co.th All rights reserved.
  • เว็บไซต์ Support ขนาดหน้าจอ 1366 x 768 Pixel
  • Recommend Web Browser : Google Chrome / Fire Fox
  • กองเว็บไซต์ โทร. 02-525-4242 ต่อ 105 (tnewsweb@tnews.co.th)